yunding
yunding

生物基天然纤维PVC复材产品详细


yunding

产品描述


yunding

低密度

yunding

可再生

yunding

良好的加工性能

yunding

耐热性

yunding

核心技术


yunding

低吸水性

yunding

耐刮擦性

yunding

工艺流程


yunding
yunding

产品图片


yunding

技术指标


yunding
yunding
yunding
yunding

加工工艺建议


yunding

储存


yunding

免责声明


yunding
yunding
yunding

如索取样品以及更多产品信息和报价详询 zb@ydxwm.cn 或致电 +86 13385363002

yunding